Minggu, 18 November 2012

Mushaf Darul Iman Terengganu

Mengenal Mushaf al-Qur'an di Malaysia (1)

Mushaf Darul Iman, Terengganu

Dalam kesempatan melawat ke Negeri Terengganu (semenanjung Malaysia bagian utara, pada sisi pantai timur) akhir Januari 2009, saya sempat memotret tiga mushaf yang ada di Masjid Sultan Zainal Abidin di pusat kota Kuala Terengganu. Qur'an pertama yang saya foto adalah "Mushaf Darul Iman" - rupanya ini adalah mushaf resmi Kerajaan Terengganu Darul Iman. 
Mushaf ini di bawah penyeliaan Yayasan Islam Terengganu, dicetak oleh Syarikat Percetakan Yayasan Islam Terengganu, tahun 1992. Mushaf yang ditulis oleh khattat Usman Taha ini dicetak dengan izin dari Dar as-Samiyah lil-Ma'arif, Damaskus, Syria. Teks yang sama ini juga dikenal dengan nama "Mushaf al-Madinah an-Nabawiyyah" yang ditebitkan oleh Mujamma' al-Malik Fahd li-Tiba'at al-Mushaf asy-Syarif, pusat percetakan Qur'an milik Kerajaan Saudi Arabia.
Pada bagian akhir mushaf terdapat beberapa lampiran dalam tulisan Jawi berjudul:
  • Penghargaan dan Kesyukuran
  • Sepatah kata dari Lembaga Penyimak
  • Pengenalan kepada Mushaf Darul Iman
  • Istilah Tanda-tanda (dabt) dalam Mushaf Ini
  • Alamat-alamat Waqaf
  • Doa Khatmul Qur'an (1)
  • Doa Khatmul Qur'an (2)
  • Daftar SurahTidak ada komentar:

Posting Komentar